Konstverkets position

Låt Harha mobilapp guida dig till verken

Skuld

Ida Koitila

Den ryskbyggda betongbunkern från krigstida Hangö står högst uppe på Parkberget. Från insidan syns horisonten genom en lång, låg springa och genom en fyrkantig glugg syns en liten bit natur. Via en QR kod blir en skuggversion av skulpturen Skuld synlig. Fotografiet avbildar bunkern inifrån, men på den nu tomma väggen intill utgången hänger en törnekrona av taggtråd. Taggarna är delvis dolda av hår som slingrar sig kring kronan och vitt vax har bildat rännilar ner mot golvet. De liknar vita huggtänder, eller tårar av kalk.

Skuld handlar om inre och yttre landskap. Spänningsförhållandet utforskas via begreppet Ma, som inom traditionell japansk konst ofta refererar till ett konkret negativt utrymme i en bildkomposition. Men uttrycket kan också tolkas på en mer abstrakt nivå, där tomrummet endast existerar i betraktaren inre.

Verk i bunkern: Gips, stål, QR- kod.

Storlek: B: 30 cm H: 22/16 cm D: 30 cm.

Kuva: Sandra Kantanen

Dolt verk: Taggtråd, syntethår, stearin, stål.

Storlek: B: 28 cm H: 43 cm D: 15 cm.

Foto: Perttu Saksa

Genom att kombinera olika visuella språk, tekniker och material konstruerar Koitila mångbottnade narrativ som pendlar mellan det vardagliga och det exceptionella, det personliga och det offentliga, det lilla och det stora. Centrala teman är människans biologiska, intellektuella och kulturella evolutionen samt metafysiska och religiösa fenomen.

Ida Koitila (f.1983 Borås, Sverige) bor och arbetar i Hangö. Efter avslutade studier vid Bildkonstakademin i Helsingfors 2011 har hon haft flertalet separatutställningar och deltagit aktivt i grupputställningar både i hemlandet och utomlands. Koitilas senaste separatutställning Extensions visades på Sinne i Helsingfors 2019. För tillfället arbetar hon med ett offentligt konstverk till Kulturhuset Nya Fokus i Karis. Hon är också aktuell med skulpturen Earth (2017) som visas för fjärde sommaren i rad på Skulptur i Pilane, Sverige. Verket ägs numera också av Pilane Heritage Museum.

© Coastline Sculpture Project