Konstverkets position

Låt Harha mobilapp guida dig till verken

Samtal vid strandlinjen

Liisa Hilasvuori

Liisa Hilasvuori har skulpterat sina verk av de allra segaste, av vinden förvrida, tallstammarna. Samtal vid strandlinjen är en serie porträtt av strandfåglars näbbar, vilkas former speglar de olika arternas levnadssätt. Med verket vill Hilasvuori uppmärksamma områdets vingbeklädda invånare och deras budskap.  Enligt nyaste rön är fåglarnas sätt att kommunicera det närmaste djurvärlden har till mänskligt språk, med läten som fungerar likt ord. Till konstverket hör även berättelser, skrivna av Hilasvuori, som finns som ljudspår (på finska) i mobilappen Harha.

Material: tall  (2021)

Bild: Sandra Kantanen

Liisa Hilasvuori (f.1981) arbetar med bl.a. installationer, keramikskulpturer och rumsliga teckningar. Hon använder sig av ljud och ljus för att förstärka känslan av tid och rum, och uppträder med performances baserade på egenskrivna texter. Verken behandlar ofta människans relation till andra levande väsen och tidens spår i konstruktionerna runt omkring oss. Ofta leker verken med tyngdlagen eller sakers proportioner. Som del av konstnärskollektivet Pirogklubben organiserar hon events och happenings, som skapar rum för kreativ galenskap och utmanar vår uppfattning om den ensamma konstnären, långt ifrån sin publik. Ofta är evenemangen uppbyggda kring mat. Det senaste eventet ”Drömbullen” organiserades på galleri Forum Box i Helsingfors 2020. Hilasvuori har haft utställningar på b.l.a Konstcenter Mältinranta, Tammerfors (2020), Muu Kaapeli galleri (2018) och Galleri Sculptor (2017) i Helsingfors. Hon är också verksam i Konstnärsförbundet Muu rf’s skrivargrupp.

© Coastline Sculpture Project