Konstverkets position

Låt Harha mobilapp guida dig till verken

Förankring

Ida Koitila

Verket Förankring består av en avsliten tamp som en gång i tiden ankrat ett fartyg vid kajen. Hundratals flätor har tagit repet i besittning och tillsammans håller de en orange flytväst på plats. På flytvästens bröst syns ett broderat hjärta som står i flammor. Kring dess mitt hänger en törnekrona som fått hjärtats blod att droppa.

Hårflätan är ett sätt att knyta fast, kontrollera och organisera det okontrollerbara. Repets ena ände är på väg att lösas upp helt medans dess andra ände har formen av en galge. Balansen mellan kontroll och frigörelse är verkets huvudtema och sträcker sig från den metafysiska verkligheten till den religiösa.

Rep, syntethår, flytväst, broderi, stål. Storlek L: 30 cm K: 28 cm P: 560 cm

Bild: Sandra Kantanen

Genom att kombinera olika visuella språk, tekniker och material konstruerar Koitila mångbottnade narrativ som pendlar mellan det vardagliga och det exceptionella, det personliga och det offentliga, det lilla och det stora. Centrala teman är människans biologiska, intellektuella och kulturella evolution samt metafysiska och religiösa fenomen.

Ida Koitila (f.1983 Borås, Sverige) bor och arbetar i Hangö. Efter avslutade studier vid Bildkonstakademin i Helsingfors 2011 har hon haft flertalet separatutställningar och deltagit aktivt i grupputställningar både i hemlandet och utomlands. Koitilas senaste separatutställning Extensions visades på Sinne i Helsingfors 2019. För tillfället arbetar hon med ett offentligt konstverk till Kulturhuset Nya Fokus i Karis. Hon är också aktuell med skulpturen Earth (2017) som visas för fjärde sommaren i rad på Skulptur i Pilane, Sverige. Verket ägs numera också av Pilane Heritage Museum.

© Coastline Sculpture Project