Konstverkets position

Låt Harha mobilapp guida dig till verken

Rasande ruiner

Leena Kangaskoski

På Kläppuddens strand, mitt emot Hangö hamn, står Leena Kangaskoskis skulpturer gjorda av finsk obränd lera. Ytan är täckt av fingeravtryck och man kan ännu se skarvarna där de olika delarna samanfogats. Leran är inte härdad genom bränning, vilket gör att skulpturerna står i sanden helt utsatta för väder och vind. Solen, regnet och vinden sätter sina spår i lerans yta och med tiden slipas fingeravtrycken bort, konstruktionen förfaller, förvandlas till ruiner och blir återigen lera och sand.

Rasande ruiner är temporär, skör och utsatt. De porösa skulpturerna samverkar med landskapet och de förbipasserandes välvilja. Verkens formspråk är inspirerade av bon och skjul som byggts längst med stränderna. I bakgrunden finns också idéen om alternativa arbetsmetoder, uppkomna som ett resultat av klimatångest, där permantent ersatts med obeständigt, konsument med konsumerad.

Material: Obränd finsk lera (2021)

Bild: Sandra Kantanen

Leena Kangaskoski (f. 1982) är en bildkonstnär som arbetar i Helsingfors. Hennes verk består ofta av väl genomtänkta element, som tillsammans utgör helheter där materialen och deras egenskaper spelar en viktig roll. Via sina verk undersöker Kangaskoski bl.a populärvetenskap, self-help metoder och olika fenomen inom kulturen. Leena Kangaskoski utexaminerades som magister från Royal College of Art i London 2011. Under både sin studietid och sin proffesionella karriär har hon haft flera samarbeten med olika proffesionella från konstens olika fält.

Leena Kangaskoskis verk har visats på bl.a Barbicanin Pit-teatern i London, på ett cirkulerande galleri i Vancouver samt i Hartsad i Norge där en simstadio byggdes inuti en grotta. I Finland har hon haft soloutställningar på bl. a MUU galleriet i Helsingfors, Titanik i Åbo och Galleria Rajatila i Tammerfors. Sommaren 2021 färdigställer hon ett offentligt konstverk till daghemmet Silverdalen som är beställt av Helsingfors konstmuseum. Leena Kangaskoski är medlem i Finska Skulptörförbundet och i rf MUU.

www.lineofpractice.com

© Coastline Sculpture Project