Konstverkets position

Låt Harha mobilapp guida dig till verken

Sinking with the rest of the world

Tiina Raitanen

Tiina Raitanens verk Sinking with the rest of the world är installerat runt en trädstam och påminner vagt om de bälte som används vid vattengymnastik. Verket är gjort i betong och har detaljer av metall. Samtliga metalldelar är funna runtom och i Hangö sommaren 2020. Raitanen har avlägsnat rosten från föremålen och skyddat dem från att rosta igen. Trots detta kan man ännu skönja tidens korrosion. Inget polerande kan återställa dem till sitt ursprungliga utseende. Det går att skönja delar av dem i betongen i vilken de är fastgjutna.

Bältet som är gjort av skumgummi ska hjälpa dess bärare att röra sig lättare i vattnet. Men på skulpturen har detta material och hjälpmedel förvandlats till något tungt och belastande. Istället för att underlätta för dess bärare håller den densamma på plats och hotar med att sjunka under ytan. Ideén till verket har föranletts av tanken på miljöförändingen och höjningen av havsvattennivån. Verket utrålar frustration, cynism och uppgivenhet på ett poetiskt sätt. Finns det ännu någon man kan göra? Å andra sidan döljer sig en lekfullhet i verket. Bäraren av bältet kan öppna spännen och frigöra sig från sin börda.

Skulpturen är installerad på ett böjt träd intill stranden vid HUS festsal.

Bild: Sandra Kantanen

Tiina Raitanen (f. 1983) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Utmärkande för Raitanens skulpturer är att de består av olika sammansatta delar och material. I sina verk behandlar hon frågor kring, mänskliga spår, tid, arbete och existensiell kamp. I utformadet av sina verk använder sig Raitanen av förbrukade och trasiga objekt  som hon hittar i staden och dess utkanter. Hon utforskar och bearbetar materialen genom formtagning och gjutning vars delar hon sedan arrangerar på nytt. En väsentlig del av Raitanens konstnärliga process är det kroppsliga och hantverkliga arbetet. Materialen, gjutformarna och skulpturerna utvecklas långsamt genom olika processer till nya helheter, processer i vilka de stödjer varandra på samma sätt som de gör i de slutliga installationerna.

Tiina Raitanen utexaminerades som magister från Bildkonstakademin 2012. År 2018 vidareutbildade Raitanen sig på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm i ett skulpturprojekt som riktade sig till redan utexaminerade bildkonstnärer. Raitanens verks sågs senast på hennes senaste separatutställning Hard på Sinne i Helsingfors 2019 samt i en grupputställningen på Kulturcentralen Poleeni i Pieksämäki som organierades i samband med ett Betongsymposium 2021 samt utställningen Infiltration SIC i Helsinki 2020. Hon har arbetat i flertalet konstnärsresidens utomlands. Raitanen är medlem i Finska Skulptörförbundet.

Andra konstverk

© Coastline Sculpture Project