Coastline Sculpture Project är ett nytt, konstnärsdrivet projekt med fokus på samtida, platsspecifika skulpturer. Evenemanget arrangeras för första gången i Hangö under juli månad 2021. Årets upplaga är ett samarbete med Harha mobilapp. Via Harha finner man verkens exakta positioner men applikationen tar även besökaren bortom verkens fysiska verklighet i form av ljudspår, digitala skuggversioner, berättelser och dokumentation av verkens process.

Som medium är skulptur djupt rotad i den fysiska verkligheten, vilket har gjort det extra spännande att bygga ut verken också i den virtuella dimensionen. Konstnärerna har utmanat sina egna föreställningar av skulptur och av förhållandet mellan verk, plats och publik. 

Startskottet för Coastline Sculpture Project står att finna i det höga gräset utmed Täktoms kust ett stenkast från Hangö. Här finns ett 60 tal skulpturer av konstnären Knutte Sundberg utplacerade. Hit kom delar av gruppen vintern 2019 och idén att skapa ett nytt skulpturprojekt tog sin början. Betoningen ligger på den kreativa processen och för arbetsgruppens medlemmar har projektet inneburit ett tillfälle att omdefiniera hur man vill presentera, möta och skapa konst. Utställningen som arrangeras under sommaren bjuder in allmänheten att ta del av detta arbete.

Projektet stöds av Centret för konstfrämjandet och Hangö stad.

coastlinesculptureproject@gmail.com

”De sega tallarna, som vridit sig i vinden längst den klippiga kusten i Hangö etsade sig fast i mitt sinne. Till dessa skulpterade jag sedan mitt verk. Tidigare har jag endast gjort några få utomhusverk, nu blev havslandskapet och dess invånare, fåglarna, min utgångspunkt. Trä kändes som rätt material, eftersom verken på det sättet inte skulle komma i konflikt med omgivningen. Dom bidrar bara med ytterligare ett lager till naturens redan så rika register. ”

”Efter ett år med pandemin har det varit härligt att få arbeta tillsammans. Projektets lediga och experimentella natur har verkligen passat mig. Verkens formspråk har utvecklats i förhållande till Hangös fantastiska landskap.

”Som åretruntboende i Hangö har jag sett staden i alla dess klädnader och många förr oupptäckta vrån har redan blivit upptäckta. Hangö är platsen där min fantasi vandrar med mig och på vissa platser drar den iväg med mig lite extra. Jag älskar den utsträckta hamnen och hur ljuset släcks en sommardag när man kliver in i bunkerns mörker. Coastline Sculpture Project har gett mig möjligheten att lära känna staden via ett nytt forum, och tryggheten som kom av att vara just här hemma, gjorde att jag vågade lite längre ut än vanligt.”

”De enskilda stränderna, omgivningen kring Hangös gamla kexfabrik och stadens alla detaljer fick mina tankar att flöda. Min skulptur formades lager på lager av material och upplevelser som jag samlade på under projektveckorna i Hangö förra året och denna sommar. Jag såg ett träd växa vid strandlinjen. Jag ville skapa en skulptur till det – en skulptur gjord specifikt för proportionerna av just detta träd.”

”Att göra ett deltagande, kollektivt och föränderligt konstverk är någonting vi länge velat ta oss an. Att det blev just nu och just så här har vi grovt sett tre faktorer att tacka:  korona-året, som förändrade våra sätt att se och möta konst, samarbetet med Harhas team, som sporrade oss att testa nya arbetssätt, och så förstås Hangö, vars varierade landskap av stränder, klippor, havsvyer och historiska lager har fortsatt att inspirera oss under hela processen.”

© Coastline Sculpture Project